Ότι δεν είναι στα χέρια σου, είναι τα βράδια στο μυάλο σου…