Όταν πάρεις πτυχίο Ανθρωπιάς τότε θα λέγεσαι Μορφωμένος…