Ο Σωκράτης όταν ρωτήθηκε ποια πόλη διοικείται παράνομα είπε:

«Η πόλη στην οποία οι άρχοντες τοποθετούνται από οργανωμένα συμφέροντα»