Ο άνθρωπος που αντιδράει με νεύρα να ξέρεις κλαίει μέσα του.