Να είσαι με ανθρώπους θετικούς…Όμορφους στην ψυχή.

Που έχουν μια λύση στο κάθε πρόβλημα και όχι ένα πρόβλημα στη κάθε λύση!