Η αυτοπεποίθηση είναι σιωπηλή..Η ανασφάλεια κάνει θόρυβο.