ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Λόγω ανακαινίσεων πολυώροφων πολυκατοικιών στη Γερμανία, ζητείται άμεσα οικοδομικό προσωπικό παντός τύπου (Υδραυλικοί, Ηλεκτρολόγοι, Γυψοσανίδα, Ελαιοχρωματιστές κλπ.) για μακροχρόνια συνεργασία. Η εταιρία παρέχει δωρεάν διαμονή και μεταβίβαση από/προς το εργοτάξιο. Δεν παρέχεται Διατροφή

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμπλήρωση αίτησης πρόσληψης επικοινωνήστε στο solidservice19@gmail.com, αμοιβή από 1.400 €, D.D.C. M.IKE 2310/222284